Найдено 200+ «U»

UTI POSSIDETIS

Дипломатический словарь

("как владеете") - существовавшее или существующее в определённый момент территориальное положение воюющих сторон, сложившееся в результате продвижения армий, ок

U-TUBE

Англо-український словник Балла М.І.

n двоколінчаста (сифонна) труба; U-подібна трубка.

ULIGINOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) болотистий; 2) мулистий, мулкий; 3) болотяний; що росте на болоті.

ULTIMA

Англо-український словник Балла М.І.

1. n кінець слова; 2. adj останній, остаточний; ~ ratio останній довід, вирішальний аргумент.

UNADHESIVE

Англо-український словник Балла М.І.

adj нелипкий, нелипучий, неклейкий.

UNDERDOG

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) собака, переможений у бійці; 2) розм. переможена сторона; невдаха; 3) знедолена людина; бідолаха, сіромаха; жертва несправедливості.

UNDERSTATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) применшувати; 2) висловлюватися стримано; висловлюватися не до кінця.

UNDERSTOCK

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) постачати недостатню кількість товару, недопостачати товар (магазину); 2) недостатньо забезпечувати худобою (ферму).

UNDERSTRAPPER

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. молодший агент (службовець).

UNDERSTRIDE

Англо-український словник Балла М.І.

v (past understrode;p.p. understrid, understridden) спорт, зменшувати довжину кроку.

UNDERSTUDY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n театр. дублер; 2. v дублювати (роль).

UNDERTAKE I

Англо-український словник Балла М.І.

v (past undertook; p. p. undertaken) 1) починати, братися; 2) брати на себе (зобов'язання тощо); to ~ responsibility узяти на себе відповідальність; 3) ручатися,

UNDERTAKING I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) підприємництво, справа; захід; 2) зобов'язання; гарантія, угода.

UNDERWORK II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) мало (недостатньо) працювати; 2) працювати за нижчу плату; 3) недостатньо завантажувати роботою; to ~ a machine експлуатувати машину не на повну потужність.

UNDERWRITTEN

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) нижчевикладений; 2) нижчепідписаний; the ~ names нижченазвані особи; нижчепідписані; 2. p.p. від underwrite.

UNDESERVED

Англо-український словник Балла М.І.

adj незаслужений; ~ decoration незаслужена нагорода.

UNDESERVING

Англо-український словник Балла М.І.

adj недостойний; який не заслуговує; ~ of respect що не заслуговує поваги.

UNDESIGNATED

Англо-український словник Балла М.І.

adj непозначений, незазначений.

UNDESIGNING

Англо-український словник Балла М.І.

adj який діє без заміру; нехитрий, простий; щирий.

UNDESIRABLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n небажана особа; 2. adj 1) небажаний; неприємний; 2) непідхожий, незручний, непридатний.

UNDETERMINABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невизначний; який неможливо визначити; 2) нерозв'язний.

UNDETERMINED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невизначений; невирішений, нерозв'язаний; 2) нерішучий; який вагається.

UNDEVELOPED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нерозвинений; 2) необроблений (про землю); 3) незабудований.

UNDIES

Англо-український словник Балла М.І.

n pl розм. жіноча (дитяча) спідня білизна.

UNDIGHT

Англо-український словник Балла М.І.

adj неприкрашений; неприбраний; не приведений у порядок.

UNDILUTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj нерозведений, нерозбавлений.

UNDISCERNING

Англо-український словник Балла М.І.

adj непроникливий, непрозорливий.

UNDISCLOSED

Англо-український словник Балла М.І.

adj невикритий, нерозкритий; таємний; ~ buyer неназваний покупець (на біржі).

UNDISCOLOURED

Англо-український словник Балла М.І.

adj незнебарвлений; який не втратив забарвлення.

UNDISCOURAGED

Англо-український словник Балла М.І.

adj незбентежений; нерозхолоджений.

UNDISCOVERED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невідкритий, недосліджений; 2) незнайдений, невідомий; нерозкритий, невйявлений; the murderer remains ~ убивця не знайдений.

UNEXCEPTIONABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj бездоганний, довершений, досконалий.

UNEXCITABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj незбудливий; ~ temperament спокійний характер.

UNEXPANSIVE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) не здатний розширюватися; нерозширюваний; 2) неекспансивний, стриманий.

UNFRIENDLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) недружелюбний, неприязний, непривітний; недружній; to be ~ towards smb. бути по-ворожому настроєним до когось; 2) несприятливий.

UNGUERDONED

Англо-український словник Балла М.І.

adj поет. ненагороджений, невіддячений.

UNGUICULATE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) бот. що має нігтики; 2) зоол. що має кігтики (пазурці).

UNHALLOWED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) неосвячений; 2) грішний; аморальний.

UNHAPPILY

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) нещасливо; they lived ~ вони жили нещасливо; 2) на нещастя, на лихо, нажаль; ~ I unintentionally offended him на жаль, я ненароком образив його.

UNHAPPY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нещасливий, нещасний; 2) сумний, пригнічений; she looks ~ у неї сумний вигляд; 3) невдалий; ~ translation невдалий переклад; 4) недоречний; ~ remark недор

UNHELE

Англо-український словник Балла М.І.

v розм. 1) розкривати, виявляти; знаходити; 2) зняти солому з даху; знести солом'яну покрівлю.

UNHOSTILE

Англо-український словник Балла М.І.

adj неворожий, привітний, дружелюбний.

UNICIRY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) унікальність; 2) одиничність.

UNIDENTIFIED

Англо-український словник Балла М.І.

adj нерозпізнаний, неідентифікований.

UNIFIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj що уніфікує (об'єднує); об'єднуючий.

UNIMPORTANT

Англо-український словник Балла М.І.

adj неважливий, неістотний; незначний.

UNINGENIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невинахідливий; 2) недотепний.

UNINTERRED

Англо-український словник Балла М.І.

adj непохований, незахбваний.

UNIVERSALISM

Англо-український словник Балла М.І.

n універсальність, універсалізм.

UNIVERSALIZE

Англо-український словник Балла М.І.

уробити загальним (універсальним), узагальнювати.

UNKEY

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) тех. розклинювати; 2) геол. відірвати (породу).

UNKIND

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) недобрий, злий; жорстокий; ~ fate зла доля; 2) нем'який, суворий (про клімат); 3) розм. шкідливий, непідхожий (про грунт тощо).

UNKINDLED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) незапалений; 2) нерозпалений; 3) що не зайнявся (не спалахнув).

UNKINDLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) недобрий; 2) недоброзичливий, нелюб'язний; нечуйний.

UNKING

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) скинути з престолу; 2) зректися престолу.

UNKINGLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj недостойний короля; нецарствений.

UNKNIGHT

Англо-український словник Балла М.І.

v іст. позбавляти лицарської гідності.

UNLAID

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) непокладений; 2) ненакритий, незастелений; 3) неспокійний, тривожний; 4) без водяних знаків (про папір); 2. past і р. р. від unlay.

UNLIABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) незобов'язаний; 2) що не підлягає (чомусь); 3) неймовірний, неможливий.

UNLID

Англо-український словник Балла М.І.

v відкривати, знімати кришку.

UNLIGHTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) неосвітлений; 2) незапалений.

UNLIGHTENED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) неосвітлений; 2) невиблискуючий, неблискаючий.

UNLUCKILY

Англо-український словник Балла М.І.

adv на нещастя, на біду, на лихо; на жаль; ~ it is true на жаль, це правда.

UNMERCIFUL

Англо-український словник Балла М.І.

adj безжалісний, немилосердий; жорстокий.

UNMINDFUL

Англо-український словник Балла М.І.

adj неуважний; забудькуватий; to be ~ of others бути неуважним до інших, забувати про інших; ~ of one's duties неуважний до своїх обов'язків.

UNMOLESTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj залишений у безпеці (у спокої); непошкоджений, неушкоджений.

UNMORTARED

Англо-український словник Балла М.І.

adj буд. не скріплений вапняним розчином.

UNMORTIFIED

Англо-український словник Балла М.І.

adj неподавлений, непридушений, непригнічений; ~ spirit невгамовний дух.

UNMOVED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нерухомий; 2) непорушений, незрушений, непересунутий; 3) незворушений, байдужий, несхвильований; 4) непохитний, незламний.

UNMUFFLE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) скидати (знімати) шарф; 2) розкутувати, відкривати (обличчя тощо); 3) знімати глушитель.

UNMUSICAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) немузикальний; 2) немелодійний.

UNNATURAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) протиприродний, неприродний, ненатуральний; 2) жахливий, страхітливий; ~ crimes страхітливі злочини; 3) безсердечний; злий; 4) незвичайний, дивний, химерн

UNNATURALIZED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) ненатуралізований (про іноземця); 2) позбавлений громадянства.

UNNAVIGABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) несудноплавний; 2) нелітний, нельотний; непідхожий для польотів; 3) некерований (про аеростат).

UNNECESSARIES

Англо-український словник Балла М.І.

n pi 1) непотрібні речі; the ~ of life те, без чого можна обійтися; 2) надмірності.

UNNEEDFUL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) непотрібний; даремний; зайвий; 2) який не потребує нічого; to be ~ of smth. не мати потреби в чомусь.

UNNEIGHBOURLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj недобросусідський; недружній; неприязний.

UNNERVE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) нервувати, позбавляти спокою; 2) розстроювати, бентежити; 3) позбавляти мужності (самовладання); 4) знесилювати, розслабляти.

UNNUMBERED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) непорахбваний; 2) непронумерований; без номера; ~ pages непронумеровані сторінки; 3) незліченний, незчисленний.

UNPERCEIVED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) непомічений; 2) несприйнятий, неусвідомлений.

UNPITIED

Англо-український словник Балла М.І.

adj який не викликає жалю (співчуття).

UNPLAUSIBLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) неправдоподібний, неймовірний; 2) негожий, непорядний.

UNPOWDERED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) не посиланий порошком; 2) не подрібнений на порошок; 3) ненапудрений.

UNPRECEDENTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj безпрецедентний; що не має прецеденту; безприкладний.

UNPRECISE

Англо-український словник Балла М.І.

adj {заст.} 1) неточний; 2) неакуратний, непунктуальний; 3) нечіткий.

UNPREJUDICED

Англо-український словник Балла М.І.

adj неупереджений, безсторонній.

UNPREOCCUPIED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) не захоплений (не зайнятий, не окупований) раніше (від когось); 2) не захоплений (думками); незанепокоєний.

UNPRESCRIBED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) непродиктований; добровільний; 2) непрописаний (про ліки).

UNPRESENTABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) непрезентабельний; непоказний: незугарний; 2) з поганою репутацією.

UNPRESERVED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) незбережений; 2) неконсервований.

UNPRESUMING

Англо-український словник Балла М.І.

adj несамовпевнений, скромний.

UNPRIEST

Англо-український словник Балла М.І.

v позбавляти священика сану.

UNPRINTABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj непридатний для друку, недрукований; нецензурний.

UNPROP

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) забирати підпірку (підставку); 2) позбавляти опори.

UNPROPITIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) несприятливий; 2) недоброзичливий.

UNPROSPEROUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) непроцвітаючий; незаможний; 2) невдалий.

UNPROTESTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj неопротестований (про вексель).

UNPRUNED

Англо-український словник Балла М.І.

adj непідрізаний (про дерева тощо).

UNPURCHASEABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) недоступний; якого не можна купити (ні за які гроші); 2) непідкупний.

UNPURPOSED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) безцільний; 2) ненавмисний, неумисний.

UNRESPECTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj нешанований; який не користується повагою.

UNRESPONSIBLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невідповідальний; 2) безвідповідальний.

UNRESPONSIVE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що не реагує (на щось — to); 2) нечуйний; 3) несприйнятливий (до чогось — to).

UNREST

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) неспокій, занепокоєння; хвилювання; 2) заворушення, безпорядки.

UNRESTFUL

Англо-український словник Балла М.І.

adj неспокійний; невгамовний, неугавний; метушливий.

UNRESTING

Англо-український словник Балла М.І.

adj невтомний; ~ activity невтомна діяльність.

UNRESTORED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нереставрований, невідновлений; 2) не повернений (на попереднє місце).

UNRIGHTEOUS

Англо-український словник Балла М.І.

1. n (the ~) збірн. нечестивці; 2. adj 1) нечестивий; неправедний; 2) несправедливий; незаслужений; ~ sentence несправедливий вирок.

UNRIPPLED

Англо-український словник Балла М.І.

adj без брижів, гладкий (про поверхню води).

UNRIVET

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) розклепувати; 2) відчіпляти; відокремлювати; відв'язувати.

UNRULED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) неконтрольований, некерований; безконтрольний; 2) нелінійований (про папір).

UNRUSTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj незаіржавілий, незаржавілий.

UNSEAM

Англо-український словник Балла М.І.

v розпорювати; розшивати; розривати (різким рухом).

UNSEASONABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) несезонний, не по сезону; що не відповідає порі року; ~ cold холод не по сезону; 2) несвоєчасний, непідхожий; недоречний, невчасний; ~ joke недоречний жар

UNSEAWORTHY

Англо-український словник Балла М.І.

adj непридатний для плавання; немореплавний.

UNSECONDED

Англо-український словник Балла М.І.

adj який не має підтримки (допомоги); непідтриманий; his motion was ~ його пропозицію не підтримали.

UNSECTARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) несектантський; який не належить до секти; 2) який не належить до певної церкви (до певного віросповідання); 3) який не розрізняє віросповідань; 4) неконф

UNSECURED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) незабезпечений, негарантований; ~ tenant незабезпечений орендар; 2) незамкнений (про двері); 3) незакріплений.

UNSEDENTARY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n неосілий (кочовий) народ; 2. adj неосілий, кочовий.

UNSEEING

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невидющий, незрячий; 2) неспостережливий; який не помічає.

UNSEEMLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj неналежний; непристойний; неподобний.

UNSEEN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) уривок для перекладу з листа; 2) переклад з листа (без підготовки); 3) (the ~) духовний (внутрішній) світ; 2. adj 1) невидимий; невидний; непомітний; 2)

UNSEIZED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) несхоплений, упущений, пропущений, прогаяний; ~ opportunities прогаяні можливості; 2) незахоплений, сконфіскований.

UNSELFISH

Англо-український словник Балла М.І.

adj неегоїстичний, безкорисливий; ~ help безкорислива допомога.

UNSENSITIVE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нечутливий; 2) невразливий, несприйнятливий.

UNSEPARATED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невідділений, невідокремлений; 2) несортований.

UNSET

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що не зайшов (про сонце); 2) не вставлений в оправу; 3) невправлений.

UNSETTLE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) порушувати розпорядок; вибивати з колії; 2) розладнувати (здоров'я тощо); 3) засмучувати, розстроювати; 4) зміщати, зсовувати, зрушувати; 5) зрушуватися, мі

UNSETTLED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нестійкий; неусталений; prices remain ~ ціни залишаються нестійкими; 2) неспокійний, неврівноважений; 3) неврегульований, невирішений; 4) неоплачений; ~ d

UNSETTLING

Англо-український словник Балла М.І.

adj тривожний; що турбує (непокоїть); ~ news тривожні новини.

UNSEW

Англо-український словник Балла М.І.

v (past unsewed; p.p. unsewn) розпорювати (пошите).

UNSEX

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) позбавляти ознак статі; робити безстатевим; 2) позбавляти мужності; 3) позбавляти жіночності.

UNSHACKLE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) скидати кайдани; 2) звільняти; давати волю.

UNSHADED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) без тіні; незатінений; незахищений від сонця; 2) контурний, лінійний; без тіней (про малюнок); 3) без абажура (про лампу); 4) амер. без штор, незашторений

UNSHADOWED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) незатемнений; незатінений; 2) безхмарний, ясний, світлий; незатьмарений.

UNSHAK\(E\)ABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj непохитний, непорушний; ~ faith непохитна віра.

UNSHAKEN

Англо-український словник Балла М.І.

adj непохитний, стійкий, твердий; ~ resolution тверде рішення.

UNSHAMED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) безсоромний, безсовісний; 2) неприсоромлений.

UNSHAPELY

Англо-український словник Балла М.І.

adj безформний; поганої статури; незграбний; потворний.

UNSHARED

Англо-український словник Балла М.І.

adj неподілений (з кимсь); ~ joy неподілена радість.

UNSHATTERED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) неподрібнений, нерозбитий; 2) незруйнований (про надії тощо).

UNSHEATHE

Англо-український словник Балла М.І.

v виймати з піхов; ♦ to ~ the sword розпочати воєнні дії.

UNSHED

Англо-український словник Балла М.І.

adj непролитий; ~ tears невиплакані сльози.

UNSHORTENED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) неукорочений, непідкорочений; 2) нескорочений.

UNSIGHTLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj негарний, непривабливий, непринадний; потворний.

Время запроса ( 0.509902276 сек)
T: 0.514381751 M: 1 D: 0